Tyumen Judo Grand Slam

The training of tournament participants 2014

01
Tyumen, 10.07.2014
Photo by Viktoriya Yushchenko
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

More