Tyumen Judo Grand Slam

Masters Judo Tyumen 2013

Photo by Vladimir Ognyov

More